Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Adroddiad Rygbi Mehefin 2018

Contract Academi’r Scarlets

Rhoddwyd contract Academi’r Scarlets i 2 ddisgybl o Ysgol Bro Dinefwr sef Iestyn Rees a Dafydd Land. Mae hyn yn golygu bod 5 disgybl o Ysgol Bro Dinefwr yn Llwybr Academi’r Scarlets. Y 5 disgybl yw Corey Baldwin, Daniel Davis, Harri Doel, Iestyn Rees a Dafydd Land.

 Tîm Dwyrain Dan 16 y Scarlets

Da iawn i Tomas Pritchard, Ben Evans, Owen Phillips a Sean Vale ar gael eu dewis ar gyfer sgwad Dwyrain Dan 16 y Scarlets ar gyfer yr haf.

Tîm Dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr

Ar ddydd Mercher chwaraeodd tîm blwyddyn 9 yn y treialon sir blynyddol yn erbyn Dyffryn Aman, Maes y Gwendraeth a Choleg Llanymddyfri. Chwaraeodd y tîm yn dda dros ben a dewiswyd y 10 disgybl canlynol ar gyfer hyfforddiant yr haf.

Scott Jones, Iestyn Moon, Joshua Morse, Owain Powell, Morgan Bending, Cameron Simpson, Iestyn Richards, Celt Williams, Tallian Thomas a Tomos Moore 

Tîm Dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr

Da iawn i Owen Phillips ar gael ei enwi’n “Chwaraewyr y Flwyddyn yr Hyfforddwyr” yn noson wobrwyo Tîm dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr. Disgrifiodd Richard Hardy o URC Owen fel “chwaraewr mwyaf ymrwymedig y sir, mae’n ddelfryd ymddwyn i’r ysgol, chwaraewr gonest a chwaraewr y mae pawb yn ei barchu.” Canmoliaeth uchel yn wir i chwaraewr a allai, o bosibl, efelychu Iestyn Rees.

 Rygbi’r Merched

Chwaraeodd merched blynyddoedd 8 a 9 yn erbyn Coedcae yw wythnos ddiwethaf gan chwarae’n hynod o dda. Enillodd tîm blwyddyn 8 o 45-40 a chollodd tîm Blwyddyn 9 o drwch blewyn 25-30 ond disgyblion sy’n haeddu sylw yw Phoebe Davis, Ela Morgan, Nia Williams, Bethan Nicholas, Jazmin Jones a Tirion Evans.