Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Athletau Brianne

Dydd Mercher diwethaf teithiodd timoedd y ‘Cwpan’ i Gaerfyrddin i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Athletau Brianne. Ar ddiwrnod poeth iawn roedd y tîm iau a thîm y merched canol wedi cystadlu’n arbennig o dda. Roedd y tîm iau’n 4ydd a’r tîm canol yn 2il. Bydd tîm merched blwyddyn 9 a 10 nawr yn mynd i rownd derfynol Dyfed yn Hwlffordd ar 20fed Mehefin. Da iawn ferched.