Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Dyfodol Byd-eang

Fel rhan o strategaeth Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ieithoedd tramor, mae deg disgybl o Flwyddyn 8 wedi cymryd rhan mewn cynllun mentora i fyfyrwyr.  Rhoddwyd cyfle i’r myfyrwyr gael eu mentora gan fyfyriwr israddedig o Brifysgol Abertawe a nhw oedd rhan o’r garfan gyntaf i beilota mentora digidol.


Ar ddiwedd eu cyfnod mentora, mynychodd y disgyblion Brifysgol Abertawe i dderbyn gwobr mewn cydnabyddiaeth o’u cyfranogiad yn y rhaglen a enillodd wobrau.

Katherine Sutton, Iori Williams, Kerith Lloyd, Elin Evans, Nia Thomas, Ceri Williams, Luke Tudor-Traylor, Carys Llewelyn, Willow Dennett a Richanne Davies.