Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Pencampwriaethau Athletau Brianne

Yr wythnos ddiwethaf roedd 100 o ddisgyblion yn cynrychioli YBD mewn athletau ar drac Caerfyrddin.  Roedd pob disgybl yn glod i’r ysgol ac wedi perfformio’n dda.  Rhai o’r perfformiadau mwyaf nodedig gan y merched oedd:

Blwyddyn 7

Gwenno Pritchard 4ydd yn y 100m a’r 200m

Isobel Booth 3ydd yn y Naid Uchel a’r Waywffon

Carys Boissinot 1af yn 800m

Rebecca Thomas Davies 4ydd yn 1500m

Megan Cooke Jones 3ydd yn y Naid Hir

Elin Williams 2il yn y Waywffon

Blwyddyn 8

Thaia Davies 1af yn y 100m

Lois Davies 4ydd yn y 200m

Sara Price 3ydd yn y 300m ac 2il yn y 1500m

Nia Thomas 3ydd yn y Waywffon

Tirion Evans 3ydd yn y Ras Clwydi

Blwyddyn 9

Phoebe Davis 1af yn y 300m, Naid Uchel a’r Naid Drifflyg (hefyd, fe dorrodd naid uchel yr ysgol a gofnodwyd cynt i Mrs Murphy)

Ffion Hudson 2il yn y Naid Hir

Nia Williams 1af yn y Pwysau a’r Ddisgen (hefyd yn torri record pwysau’r ysgol a ddaliwyd cynt gan ei Modryb Angharad Bennet)

Neave Gardener 4ydd yn y Waywffon

Alys Le Roux 3ydd yn y Ras Clwydi

Blwyddyn 10

Siwan Jones Evans 1af yn y 300m a’r 800m a 3r-ydd yn y Naid Uchel

Katie Davenport 3ydd yn y Naid Hir a 4ydd yn y 200m

Emelia Twesigye 2il yn y Ddisgen a 3ydd yn y Waywffon

Bydd pawb sydd yn y 3 uchaf nawr yn cynrychioli tîm y Sir yng ngemau terfynol Dyfed ar 15fed Mehefin.