Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Raglen Datblygu Cenedlaethol Hoci Cymru

Llongyfarchiadau i Siwan Jones Evans Bl 10 a Phoebe Davis Bl 9 a ddewiswyd i fynychu gwersyll hyfforddi yng Nghaerdydd dros hanner tymor fel rhan o Raglen Datblygu Cenedlaethol Hoci Cymru.  Dim ond y 40 chwaraewr uchaf yng Nghymru yn eu grŵp oed a ddewiswyd. 

Da iawn, ferched.