Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

CROESO I YSGOL BRO DINEFWR

Mae Ysgol Bro Dinefwr yn gymuned glos lle gwneir pob ymdrech i sicrhau bod disgyblion yn teimlo y cânt eu hadnabod a’u gwerthfawrogi, fel unigolion. Mae’n ysgol naturiol ddwyieithog gydag ethos sy’n adlewyrchu’r ardal amgylchynol o safbwynt iaith a diwylliant.

Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol ac anogir aelodau o staff a disgyblion i gyfathrebu’n ddwyieithog mewn cymaint o amgylchiadau ffurfiol ac anffurfiol ag sy’n bosibl.

Mae gennym ddisgwyliadau uchel o safbwynt gwaith, cyrhaeddiad ac ymddygiad. Y nod eithaf yw bod pob myfyriwr yn tyfu’n ddysgwyr deallus ac annibynnol, gan feddu’r sgiliau sydd eu hangen i gymryd rôl weithredol a llwyddiannus yn eu cymunedau yn yr 21ain ganrif.

J. D. Griffiths
Pennaeth